התחייבות לשילוב:

צפה באינטרנט בקידמה של התקדמות הפרויקט

אנו בגולדס מספקים לרוכשי הדירות בפרויקט היוקרה עזמרה את האפשרות ואת היכולת לראות ישירות בכל זמן נתון את התקדמות הפרויקט.

בדרך זו הלקוחות מסוגלים לשבת בבית ועדיין לצפות ולפקח על ההתקדמות ללא שום דאגות, באמצעות מצלמות הזרמת דירות 24 שעות ביממה בכל אזור פרויקט עזמרה.